Slide background

Διυλιστήρια

ΓΕΤΕ

Επιθεώρηση και
εργασίες ελέγχου
σε εξοπλισμό
διυλιστηρίων και
ενεργειακών μονάδων

Slide background

Κινητήρες

ΓΕΤΕ

Έλεγχος κινητήρων
αεροπλάνων και
εξαρτημάτων μέσων
μεταφοράς

Slide background

Πηγές Ενέργειας

ΓΕΤΕ

Έλεγχος μονάδων
παραγωγής ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας

Slide background

Μηχανουργεία

ΓΕΤΕ

Επιθεώρηση και
εργασίες ελέγχου
σε εξοπλισμό διυλιστηρίων
και ενεργειακών μονάδων.

Εργαστήριο Δοκιμών

Εργαστήριο Δοκιμών

Ραδιογράφηση (RT), Έλεγχος με υπερήχους (UT), έλεγχος με μαγνητικά ρινίσματα (ΜΤ) κ.α.

Εργοταξιακή Θερμική Κατεργασία

Εργοταξιακή Θερμική Κατεργασία

Προθερμάνσεις και ανοπτήσεις σε θερμοκρασίες από 80oC έως 1200 oC

Φορέας Ελέγχου

Φορέας Ελέγχου

Πιστοποίηση συγκολλήσεων, συγκολλητών, έλεγχος ADR, επιθεώρηση

Services

Οι υπηρεσίες μας

UT - Phased Array

Διαθέτουμε όργανο Phasor XS καθώς και διαπιστευμένο προσωπικό για αυτό τον έλεγχο. Το Phases Array είναι μία εξελιγμένη μέθοδος μη καταστροφικών δοκιμών, για ανίχνευση σφαλμάτων, διάβρωσης αλλά και μέτρηση πάχους. Η αποτελεσματικότητά του και ο μικρότερος χρόνος ελέγχου οφείλονται στη δυνατότητα διαχείρισης παραμέτρων όπως η γωνία δέσμης και η εστιακή απόσταση.

RFT – Έλεγχος αυλών

Όργανο TC 5700 RD TECH. Με χρήση συνδυασμένων μαγνητικών πεδίων, καταγράφει την φθορά των αυλών σε εξοπλισμό ( Εναλλάκτη, Λέβητα, κ.λπ. )

RMS (Rapid Motion Scanner)

Όργανο RMS2-600. Υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας σύστημα υπερήχων απομακρυσμένης πρόσβασης για χαρτογράφηση διάβρωσης. Χρήση σε σιδηροκατασκευές όπως δεξαμενές αποθήκευσης, σωληνώσεις, δοχεία πίεσης κ.α.

Έλεγχος Συρματόσχοινου

Όργανο MD 120 NDT TECH. Με χρήση Μαγνητικών πεδίων, καταγράφει την κατάσταση του συρματόσχοινου σε κάθε σημείο (πόσοι κομμένοι κλώνοι σε κάθε διατομή).

MFL (Magnetic Flux Leakage)

Διαθέτουμε όργανο MFL2000. Μηχανοκίνητο όργανο σάρωσης δαπέδου δεξαμενών ανίχνευσης διάβρωσης, με αυτονομία περίπου 8000ft2

PMI (Positive Metal Identification)

Για την αναγνώριση υλικών έχουμε ένα TN Technologies– Metallurgist Pro όργανο, ικανό να ανιχνεύσει 21 βασικά στοιχεία (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Z, N, Mo, Ag, Sn, Hf, Ta, W, Au, Pb & Bi). Το όργανο μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματα του ελέγχου με τα περιεχόμενα στη βιβλιοθήκη του και να μας δώσει το πιο πιθανό αποτέλεσμα (Αμερικανική κωδικοποίηση).

Τι λένε οι Πελάτες μας

 • Σας συγχαίρω για την άριστη συνεργασία που υπήρξε με την εταιρία σας και τους επιθεωρητές σας όπως άλλωστε γίνεται τα τελευταία χρόνια.

  Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης ΕΛ.ΠΕ. Β.Ε.Ε.

 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, η εν λόγω εταιρία επέδειξε αξιοσημείωτο επαγγελματισμό και ποιότητα στο σύνολο των εκτελεσθεισών εργασιών τις οποίες έφερε σε πέρας εντός των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που είχαν ορισθεί.

  ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε – ΕΚΜΕ Α.Ε.

 • We would like to point the high professional level of GATS specialists during performance of the tests and their well equipped testing laboratory. The quality of the services always being “on time” during the above mentioned period is an important parameter for the successful execution of the project.

  EKME SA

 • In Greece, Gats now has clients in all the major industries, such as ELDA - refinery in Aspropirgos Athens, Motor Oil Hellas – private refinery in Corinth, Petrola Hellas - private refinery in Athens area, Public Power Company (PPC), Titan Cement Factory and many others. Gats is also working in close cooperation with all major classification bodies such as Bureau Veritas, Lloyds Register of Shipping, American Bureau of Shipping and others.

  INSIGHT Vol 41 No 6 June 1999

 • Η ενημέρωση και η εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε από τους συνεργάτες σας ήταν υψηλού επιπέδου και κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη. Οι εκπαιδευόμενοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό χάρη στην καλά οργανωμένη προετοιμασία σας και στην εις βάθος επίδειξη και ανάλυση των διαφόρων μηχανικών δοκιμών και μη καταστροφικών ελέγχων.

  HELLENIC WELDING ASSOCIATION - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ