Δυνατότητες Θερμικής Κατεργασίας

Δυνατότητες Θερμικής Κατεργασίας
Έχουμε 6 κινητές μηχανές θερμικής κατεργασίας. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε ταυτόχρονα 200 αντιστάσεις σε ένα πρόγραμμα. Συνολική ισχύς 700 KVA. Κάθε αντίσταση 2.7 KW (διαθέτουμε 400) Έχουμε δυνατότητα οδήγησης θερμοκρασίας σε 72 σημεία με ταυτόχρονη καταγραφή τους.