Έλεγχος Συρματόσχοινου

Έλεγχος Συρματόσχοινου
Όργανο MD 120 NDT TECH. Με χρήση Μαγνητικών πεδίων, καταγράφει την κατάσταση του συρματόσχοινου σε κάθε σημείο (πόσοι κομμένοι κλώνοι σε κάθε διατομή).