Μέτρηση Πάχους Στρώματος Επικάλυψης

Μέτρηση Πάχους Στρώματος Επικάλυψης
Διαθέτουμε ένα όργανο DEFELSKO 6000 για μη καταστροφική μέτρηση του πάχους της επικάλυψης σε μέταλλα.