MFL - (Magnetic Flux Leakage)

MFL -  Magnetic Flux Leakage
Διαθέτουμε όργανο MFL2000. Μηχανοκίνητο όργανο σάρωσης δαπέδου δεξαμενών ανίχνευσης διάβρωσης, με αυτονομία περίπου 8000ft2.