RMS (Rapid Motion Scanner)

RMS (Rapid Motion Scanner)
Όργανο RMS2-600. Υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας σύστημα υπερήχων απομακρυσμένης πρόσβασης για χαρτογράφηση διάβρωσης. Χρήση σε σιδηροκατασκευές όπως δεξαμενές αποθήκευσης, σωληνώσεις, δοχεία πίεσης κ.α.